Choose your language:
et ru

EN-väljendite sõnastik


Agent
— inimene, keda tuleb objektil otsida ning kes annab taseme läbimiseks vajaliku informatisooni või annab teile uue ülesande.


Artefakt — ese, mille mängijad saavad agendi käest või peavad iseseisvalt objektilt leidma. Artefakt võib sisaldada koodi või vihjet, kuidas leida vajalik kood või lahendada mõne järgneva taseme ülesanne.


Autorid — inimesed, kes töötavad välja või korraldavad (realiseerivad) konkreetset mängu.

 

Avatud statistika — mängu statistika, mis on nähtav mängu ajal.

 

Boonusaeg — aeg, mis lisatakse mängijale või võistkonnale mängu ajal või mängu lõppedes, kas lisaülesande lahendamise või hea soorituse eest. Võib muuta mängija/võistkonna lõplikku positsiooni.


Boonusülesanne — ülesanne, mis ei ole kohustuslik, aga selle lahendamisel saab võistkond näiteks lisaaega.


Briifing — mängueelne koosolek, kus antakse mängu autoritele veiver ja saadakse viimased juhtnöörid.


Brute force (tangimeetod) — meetod, kus koodi või vastus üritatakse leida proovimise abil. Üldjuhul ei panda seda pahaks, sest mängude autorid peaksid võimalikke brute force kasutamise kohti ette nägema ja ülesanded vastavalt vormistama.

 

Disklaff — võistkonna eemaldamine mängust, kui võistkond ei pea mängu reeglitest kinni.


Domeeni omanik (own, owner) — isik, kellele füüsiliselt kuulub antud domeen.

 

Erimäng — mäng, mis toimub väljaspool tavalist piirkonda (kodumaakonda). Üldjuhul maksab tavamängust rohkem, kestab kauem ja on palju põnevam.


GPS — 1) üleilmne asukoha määramise süsteem 2) navigeerimisseade autos või telefonis.


ID — mängija personaalne number, mis saadakse registreerudes Encounteri keskkonda. ID on leitav leheküljelt "Minu profiil".


Inventar — encounterlase miinimumvarustus.


Liigliha — inimene, kes kuulub võistkonna koosseisu, aga ta ei too võistkonnale mingit kasu.


Mootor / mängumootor — mängu juhtiv süsteem, mis automaatselt reguleerib mängu kulgemist: annab ülesandeid, vihjeid, edastab vajalikku infot ning salvestab kogu mängijate ja võistkondade tegevuse.


Lisad — lisakomplekt, mida võib-olla tuleb kasutada mängul, kuid mis ei kuulu encounterlase tavalise varustuse juurde.

 

Karistusaeg — aeg, mis lisatakse mängijale või võistkonnale mängu ajal või mängu lõppedes, kas 1) karistusvihje võtmise eest 2) ülesande või taseme mittesooritamise eest 3) mängu mitte lõpetamise eest. Võib muuta mängija/võistkonna lõplikku positsiooni.

 

Kood/vastus — sümbolite kombinatsioon, mille võistkond või mängija peavad sisestama kui lahendus tasemele. Kui sisestatud vastus/kood langeb kokku sellega, mille määras administraator/autor, siis saab võistkond/mängija edasi järgmisele tasemele (saab järgmise ülesande teksti). 

Vastuseid/koode võib olla mitu. Vastus(ed)/kood(id) võivad olla ühised kõigile võistkondadele/mängijatele või eraldi igaühele.

 

Koostekood — kood mis tuleb kokku panna mitmest kogutavast elemendist. See viis, kuidas elemendid üheks vastuseks koondada, tuleb enamasti ise välja mõistatada.


Missioonvastutusrikas ülesanne.


Mängija — inimene, kes mängib encounterit ja on registreeritud mõnele en.cx domeenile.


Naturaalkood — kood, mis pole autorite poolt kirjutatud, vaid oli seal juba varem (näiteks võib tegu olla mõne plakati, sildi või esemega). Naturaalkood on tavaliselt ära tuntav mängule omase prefiksi järgi (näiteks plakati juurde on kirjutatud EN).


Objekt — mahajäetud või väljaehitamata hoone või misiganes muu urgas, kuhu on peidetud koodid või kus tuleb sooritada ülesanne.


Objektil kulunud aeg — aeg hetkest, kui võistkond saab antud ülesande, hetkeni, kui võistkond läbib taseme ehk sisestab viimase koodi.

 

Organisaatorid — isikud, kes edendavad domeeni. Neil on ligipääs domeeni kõikidele mängudele.

 

Osavõtutasu — konkreetne summa, mis on mängu autorite poolt ette nähtud, et osaleda mängus.

 

Punktid — antakse mängu läbimise eel, kui võistkond lõpetab mängu või jõuab esikümnesse. Kui eelnevad tingimused pole täidetud, siis punkte ei saa. Samuti saab punkte mängu korraldamise eest.


Pomsik — objekt, kus elavad asotsiaalid.


Seened (pähklid)  — eriti rasked ülesanded, mis ei allu tavaloogikale.


Suletud statistika — mängu statistika, mis on nähtav alles pärast mängu koos boonuste ja karistustega.


Tsoon — mängu territooruim, mille raadiuses mäng toimub ja mis on määratletud mängu autori poolt.


Žest (kirves) — jõhker tase või objekt. Tihtipeale läheb taseme läbimiseks vaja erilisi oskusi, mida igal mängijal ei ole. Näiteks alpinism või sukeldumine.

 

Vastus/kood — Vastus/kood - sümbolite kombinatsioon, mille võistkond või mängija peavad sisestama kui lahendus tasemele. Kui sisestatud vastus/kood langeb kokku sellega, mille määras administraator/autor, siis saab võistkond/mängija edasi järgmisele tasemele (saab järgmise ülesande teksti). 

Vastuseid/koode võib olla mitu. Vastus(ed)/kood(id) võivad olla ühised kõigile võistkondadele/mängijatele või eraldi igaühele.


Varukoosseis — mängijad, kes on võistkonna nimekirjas, aga kes ei osale antud mängul ega saa pärast mängu punkte.


Veiver — kirjaplank, millel on kirjas võistkonna aktiivne nimekiri: kapten, välimängijad ja staabimängijad. Allkirja andes nõustub iga osaleja selle mänguformaadi üldreeglitega.

 

Virtuaalne mäng — mängu tüüp, mis koosneb ülesannetest, mida lahendadakse ainult arvuti abil. Selline mänguformaat on näiteks Ajurünnak.


Võistkonna põhikoosseis
— aktiivsed mängijad, kes võtavad antud mängust osa ja saavad mängu läbimisel punkte. Põhikoosseisu reguleerib võistkonna kapten.

 

EN-ÄPP
 
FOORUM
SOOVITAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.06.2020 22:20:20
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©

Korraldajad Tartus/Организаторы в Тарту: defphiKSzz, PelkarEleri, ChuckN & Tuusakoski             Vaata ka: eesti.en.cxtallinn.en.cx

 

 

EN в контакте Яндекс