Choose your language:
et ru

Mängu "Ajurünnak" reegid


0. Üldised reeglid

0.1. Allpool kirjeldatud üldreeglid on sellist tüüpi mängude jaoks ainus õigusdokument, mis kehtib Encounter’i (® — registreeritud kaubamärk) platvormil kõikides linnades, riikides ja domeenides, kus korraldatakse mängu „Ajurünnak“.

1. Mängus osalemise tingimused

1.1. Mängust võib osa võtta kas võistkonnaga või üksi. Võistkonnas peab olema vähemalt kaks inimest.

1.2. Esitades oma taotluse mängus osalemiseks, nõustub võistkond või osaleja automaatselt käesolevate reeglitega ning kohustub nendest rangelt kinni pidama.

1.3. Kui edaspidi mainitakse reeglites sõna „võistkond“, on tegemist võistkondliku mänguga, kui sõna „osaleja“, on tegemist üksikmänguga.

1.4. Mängu „Ajurünnak“ organiseeritakse järgnevaid põhimõtteid järgides:

1.4.1. Mängijad on kohustatud järgima ausa mängu põhimõtet (fair play) – mängijad ei sega ega aita oma vastaseid;

1.4.2. Iseseisva lahendamise põhimõte – organisaatorid ja mängijad ei tohi aidata teisi võistkondi.

1.4.3. Võrdsete tingimuste põhimõte – ülesanded ei tohi anda ühelegi võistkonnale eelist teiste võistkondade ees.

1.4.4. Põhimõte, et domeeni omanik on osalejate ja võistkondade suhtes objektiivne ning ei eelista ühtegi võistkonda ega osalejat, lahendades vaidlusaluseid küsimusi;

2. Mäng

2.1. Mängu eesmärgiks on lahendada pilt-, tekst- ja muid loogikal põhinevaid mõistatusi, anagramme, probleeme jne, mida saab lahendada Internetis ja ei nõua välitegevust.

2.2. Ülesanded on loetud sooritatuks, kui on leitud igale ülesandele õige vastus/vastused.

2.3. Mäng kulgeb alati lineaarselt; võistkonnad (mängijad) lahendavad ülesandeid järjekorras 1, 2, 3 jne.

3. Mängus kehtivad piirangud ning keelud

3.1. Kõik ülesanded tuleb lahendada iseseisvalt.

3.2. Keelatud on survestada mängu organiseerimisega seotud inimesi altkäemaksu pakkumise, võrgutamise, füüsilise vägivalla, ähvarduse, santažeerimise teel – saamaks ligipääsu mängu koodile ja/või informatsioonile mängu stsenaariumi sisu kohta ja/või informatsioonile, mis võiks kergendada isiku mängu kulgu.

3.2.1. Keelatud on mängusüsteemi sisse murdmine.

3.2.2. Keelatud on organisaatorite ja/või domeeniomaniku paroolide lahti murdmine.

3.2.3. Keelatud on anda organisaatoritele teadlikult valeinformatsiooni.

3.3. Nende keeldude rikkumise korral võib osalejat (võistkonda) karistada järgnevalt:
- karistusaja andmisega (lisatakse mänguks kulunud ajale);
- osalejate (võistkondade) diskvalifitseerimine käesolevast mängust;
- osalejate (võistkonna liikmete) lisamine „musta nimekirja“ (samuti kaotavad osalejad/liikmed autoriseerimisvõimaluse domeenis) kindlaks määratud perioodiks või alatiseks;
- osaleja (võistkonna liikmete) saatmine Siberisse (http://siberia.en.cx) – kogu eluks.

4. Mängu lõpp

4.1. Mäng lõppeb mängu kirjelduses kirjas oleval ettemääratud ajal.

4.2. Seni on võistkondadel, kes lõpetasid õigeaegselt ning asuvad esikümnes, võimalus mängu kvaliteeti hinnata 10 palli süsteemis.

4.3. Seejärel teeb mängu organisaator kokkuvõtted. Kui mäng loetakse kehtivaks, saavad mängijad punkte ning võitja saab oma auhinna. Kui mäng loetakse läbikukkunuks, tagastatakse osalejatele osavõtumaksud (kui osavõtumaksud edastati sisemise maksesüsteemi kaudu, vastasel juhul määrab tingimused organisaator) ning osalejad ei saa punkte.

4.4. Võitjaks on mängija või võistkond, kes sooritab kõik ülesanded summarselt lühima ajaga ega riku ühtegi mängureeglit.

4.5. Mängu lõppedes on mängu autoritel õigus tulemusi kohendada määrates boonusaegu ja mängu mitte lõpetamise või reeglite rikkumise eest on õigus määrata karistusaega.

4.6. Määratavad boonus- ja karistusajad peavad olema mängu eel või mängu jooksul kas suuliselt või mängu mootori kaudu kõigile mängijatele olema teada. Mängijatel on õigus teada iga boonus- ja karistusaja põhjust.

4.7. Kõigil mängijatel on õigus enne mängu lõppu esitada autoritele kahtlusi (koos tõenditega) mängu reeglite rikkumise osas.

4.8. Kui reeglite rikkumise kahtlus ei leia võistkondade vahel üksmeelt, kutsutakse kokku kõik võistkondade esindajad ja koos mängu autoritega leitakse probleemile üksmeelne lahendus, mis lähtub tervest mõistusest ja olemasolevatest reeglitest. Otsuse võtavad vastu mängu autorid.

4.9. Mängijatel, kes ei ole punktis 4.8. vastu võetud otsusega rahul, on õigus esitada kaebus domeeni omanikule. Domeeni omaniku otsus antud küsimuses on lõplik ja peab olema kooskõlas domeeni rentimise lepingutingimustega (http://tartu.en.cx/DomainRgnAgreement.aspx)

4.10. Kui domeeni omaniku otsus on vastuolus punktis 4.9. sätestatuga, võib Encounteri omanik selle tühistada.

5. Vääramatu jõud

5.1. Kõik vääramatu jõu situatsioonid on vastuolus põhimõttega „kõigil võistkondadel on võrdsed tingimused“.

5.2. Situatsioonid, mis käivad vääramatu jõu alla:

5.2.1. Vead mängumootoris või mängu autorite poolt, võimatus leida vastust või koodi ettenähtud aja sees.

5.2.2. Viited Interneti lehekülgedele, mis mängu ajal ei tööta.

5.3. Kui vääramatu jõud tekib pärast rohkem kui poolte võistkondade mängu lõpetamist, siis tasandatakse kahju saanud võistkondade ajad vastavalt lõpetanud võistkondade keskmisele ajale.

5.4 Kui vääramatu jõud tekib pärast vähem kui poolte võistkondade mängu lõpetamist, siis vastav probleemne ülesanne eemaldatakse mängust. Sel juhul probleemse ülesande peale kulunud aeg tagastatakse automaatselt mängu reguleeriva süsteemi poolt.

6. Auhinnafond

6.1. Võitnud mängija või võistkond saab endale kogu auhinnafondi.

6.2 Auhinnafondi võib võitjatele (võistkonna kaptenile) kanda läbi sisemise maksesüsteemi, kui osavõtumaks tasuti sarnaselt.

6.3. Auhinnafond koosneb auhindadest, mille määravad mängu organisaatorid.

6.4. Üldjuhul on auhinnafondiks mingi protsent kõikide käesolevast mängust osa võtvate võistkondade kogu osalemistasust, kuid mitte alati.

6.5. Auhinnafondi suurus võib erinevates mängudes erineda vastavalt antud mängu organisaatorite kokkuleppele domeeni omanikuga. Viimasele kohale jäänud võistkonnale võidakse anda ergutusauhind.

6.6. Välistatud pole lisaauhinnad, mille panevad välja mängu partnerid või sponsorid.

6.7. Välistatud pole ringlevaid auhinnad, mis jagatakse mitme mängu arvestuses.

7. Punktide jagamine

7.1. Punktide maksimaalsed jagamisnormid

Koht esikümnes üksikmäng võistkondlik mäng
1 20 punkti 100 punkti
2 9 punkti 45 punkti
3 8 punkti 40 punkti
4 7 punkti 35 punkti
5 6 punkti 30 punkti
6 5 punkti 25 punkti
7 4 punkti 20 punkti
8 3 punkti 15 punkti
9 2 punkti 10 punkti
10 1 punkt 5 punkti
8. Ajurünnaku kohalikud reeglid

8.1. Domeeni omanikul on õigus sätestada lisareegleid, -piiranguid ja -keelde, mis ei ole vastuolus üldiste reeglitega.

EN-ÄPP
 
FOORUM
SOOVITAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.06.2020 21:07:43
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©

Korraldajad Tartus/Организаторы в Тарту: defphiKSzz, PelkarEleri, ChuckN & Tuusakoski             Vaata ka: eesti.en.cxtallinn.en.cx

 

 

EN в контакте Яндекс